TC-BNM
Pasha Balloons PH-120
Year: 2019
C/N: PH120/001
Meha Havacilik, Ortahisar
Istikbal Göklerdedir
 

photo credits: Hüseyin Türk


photo credits: Hüseyin Türk